Frequently asked questions

Udligning af drivhusgasemissioner, også kaldet CO2 kreditering eller -offset, er en handling der giver ret til at påberåbe den miljømæssige fordel af drivhusgasreducerende aktiviteter et sted, for at kompensere for uundgåelige emissioner andetsteds.

Miljøfordelen ved drivhusgasreducerende aktiviteter repræsenteres i form af krediteringscertifikater. Et krediteringscertifikat repræsentere et antal certificerede emisisonsreduktioner (CERs), registreret i FNs Grønne Udviklingsmekanisme (CDM). Hver CERs svarer til et metrisk ton kuldioxid (CO2e), der undgås eller fjernes fra atmosfæren.

CERs er elektroniske krediteringscertifikater som udstedes på baggrund af reducering af drivhusgasemissioner i udviklingslande, med bæredygtig udvikling og en række socioøkonomiske fordele. Før projekter kan godkendes og registres som projektaktiviteter i FNs Grønne Udviklingsmekanisme (CDM) gennemgår de en stringent verifikationsproces, der forvaltes af FN’s Klimaændrings Sekretariat. Projekter der kan realiseres uden økonomisk støtte i form af salg af CERs, anerkendes ikke som CDM projekter. 

Hver CERs svarer til et metrisk ton kuldioxid (tCO2e), der undgås eller fjernes fra atmosfæren.

Ved at købe og annullere CERs gennem vores platform, opnår du retten til at hævde den miljømæssige fordel og dermed kan du kompensere for dine egne drivhusgasemissioner.

CDM er en af de fleksible mekanismer, som udviklingslande kan benytte til at opfylde deres mål i henhold til Kyoto-protokollen fra FN’s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC). CDM muliggør realisering af projekter, der forhindrer eller fjerner drivhusgasemissioner fra atmosfæren. For hvert ton af emissioner, der fjernes eller undgås, udsteder CDM en CERs.

CDM projekter er sat i verden for at nå to målsætninger, nemlig at reducere menneskeskabt drivhusgas i atmosfæren og at fremme bæredygtig udvikling i udviklingslande.

Teknisk set opnås retten til den miljømæssige fordel af et antal CERs ved at pågældende CERs annulleres i CDMs registreringsdatabase. I databasen registreres brugen af CERs på baggrund af typen af pågældende annulleringstransaktion. En annulleringstransaktion gør, som navnet antyder,  et antal CERs utilgængelige for fremtidig annullering, og dermed ikke kan bruges til andre formål.

CO2kredit IVS forestår hele processen med indkøb og udligning i CDMs registreringsdatabase, og udsteder på baggrund af dette et krediteringscertifikat der repræsenterer annullering af et antal certificerede emisisonsreduktioner (CERs).

Fik du ikke svar på dine spørgsmål? Så kontakt CO2kredit IVS!

Close Menu